Máy lọc nước gia đình Hà Nội – Hoàng Lâm Hà Nội

Hoàng Lâm Hà Nội
Hoàng Lâm Hà Nội

Tư vấn – Kỹ thuật
094116 0123

Tư vấn – Sản phẩm
0988 495123

[kuteshop_tabs style=”style9″ tab_color=”#a3d831″ ajax_check=”1″ active_section=”0″ use_tabs_filter=”true” cats_number_row=”5″ cats_lg_items=”3″ cats_md_items=”2″ cats_sm_items=”2″ tabs_custom_id=”kuteshop_custom_css_5dde62339c994″ css=”.vc_custom_1573978562215{margin-top: 10px !important;margin-bottom: 20px !important;}” taxonomy=”kangaroo-8-loi,karofi-10-cap,karofi-9-cap,karofi-co-tu” tab_title=”Máy lọc Karofi” tabs_banner=”5900″]
[kuteshop_products product_style=”1″ target=”products” boostrap_bg_items=”3″ boostrap_lg_items=”3″ boostrap_md_items=”4″ boostrap_sm_items=”4″ boostrap_xs_items=”6″ boostrap_ts_items=”6″ products_custom_id=”kuteshop_custom_css_5dde6233c06a3″ ids=”6076, 6059, 6054, 6062, 6080, 2553″ css=”.vc_custom_1574854795721{margin-top: 3px !important;margin-right: 3px !important;margin-bottom: 3px !important;margin-left: 3px !important;border-top-width: 5px !important;border-right-width: 5px !important;border-bottom-width: 5px !important;border-left-width: 5px !important;padding-top: 5px !important;padding-right: 5px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 5px !important;border-radius: 1px !important;}”]
[/kuteshop_tabs][kuteshop_tabs style=”style9″ tab_color=”#dd3333″ active_section=”0″ use_tabs_filter=”true” cats_number_row=”5″ cats_lg_items=”4″ cats_md_items=”3″ cats_sm_items=”2″ tabs_custom_id=”kuteshop_custom_css_5dde62339c9da” tab_title=”MÁY LỌC NƯỚC KANGAROO” tabs_banner=”8229″ taxonomy=”kangaroo-8-loi,kangaroo-9-loi,may-loc-nuoc-kangaroo,may-loc-nuoc-kangaroo-hydrogen” css=”.vc_custom_1573719234407{margin-bottom: 20px !important;}”]
[kuteshop_products product_style=”1″ target=”products” boostrap_bg_items=”3″ boostrap_lg_items=”3″ boostrap_md_items=”4″ boostrap_sm_items=”4″ boostrap_xs_items=”6″ boostrap_ts_items=”6″ products_custom_id=”kuteshop_custom_css_5dde6233c06eb” ids=”5305, 2461, 2462, 2448, 2471, 2473″ css=”.vc_custom_1574854885197{margin-top: 5px !important;margin-right: 5px !important;margin-bottom: 5px !important;margin-left: 5px !important;border-top-width: 5px !important;border-right-width: 5px !important;border-bottom-width: 5px !important;border-left-width: 5px !important;padding-top: 5px !important;padding-right: 5px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 5px !important;}”]
[/kuteshop_tabs][kuteshop_tabs style=”style9″ tab_color=”#dd3333″ active_section=”0″ tabs_custom_id=”kuteshop_custom_css_5dde62339ca1c” tab_title=”MÁY LỌC NƯỚC JENPEC” css=”.vc_custom_1573719112444{margin-bottom: 20px !important;}”]
[kuteshop_products product_style=”3″ target=”products” boostrap_bg_items=”3″ boostrap_lg_items=”3″ boostrap_md_items=”6″ boostrap_sm_items=”6″ boostrap_xs_items=”6″ boostrap_ts_items=”6″ products_custom_id=”kuteshop_custom_css_5dde6233c0730″ ids=”5291, 4850, 4521, 4512, 6767″ css=”.vc_custom_1573978334550{margin-top: 5px !important;margin-right: 5px !important;margin-bottom: 5px !important;margin-left: 5px !important;border-top-width: 5px !important;border-right-width: 5px !important;border-bottom-width: 5px !important;border-left-width: 5px !important;padding-top: 5px !important;padding-right: 5px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 5px !important;}”]
[/kuteshop_tabs][kuteshop_tabs style=”style9″ tab_color=”#dd3333″ active_section=”0″ tabs_custom_id=”kuteshop_custom_css_5dde62339ca66″ tab_title=”MÁY LỌC NƯỚC AOSMITH”]
[kuteshop_products product_style=”1″ target=”products” boostrap_bg_items=”2″ boostrap_lg_items=”2″ boostrap_md_items=”3″ boostrap_sm_items=”3″ boostrap_xs_items=”6″ boostrap_ts_items=”6″ products_custom_id=”kuteshop_custom_css_5dde6233c0773″ ids=”” taxonomy=”may-loc-nuoc-aosmith”]
[kuteshop_products productsliststyle=”owl” product_style=”1″ target=”products” owl_ls_items=”6″ owl_lg_items=”6″ owl_ts_items=”2″ products_custom_id=”kuteshop_custom_css_5dde6233c07b2″ taxonomy=”may-loc-khong-khi-aosmith” ids=””]
[/kuteshop_tabs][kuteshop_tabs style=”style9″ tab_color=”#dd5a5a” css_animation=”none” ajax_check=”1″ active_section=”0″ tabs_custom_id=”kuteshop_custom_css_5dde62339caa9″ tab_title=”LỌC TỔNG SINH HOẠT” css=”.vc_custom_1569554707042{margin-bottom: 30px !important;}”]
[kuteshop_products product_style=”1″ target=”products” boostrap_bg_items=”2″ boostrap_lg_items=”2″ boostrap_md_items=”3″ boostrap_sm_items=”3″ boostrap_xs_items=”6″ boostrap_ts_items=”6″ owl_margin=”1″ products_custom_id=”kuteshop_custom_css_5dde6233c07ef” ids=”” taxonomy=”he-thong-loc-tong-nha-biet-thu”]
[/kuteshop_tabs][kuteshop_tabs style=”style9″ tab_color=”#dd5a5a” css_animation=”none” ajax_check=”1″ active_section=”0″ tabs_custom_id=”kuteshop_custom_css_5dde62339cae8″ tab_title=”MÁY BÁN CÔNG NGHIỆP” css=”.vc_custom_1569554719286{margin-bottom: 30px !important;}”]
[kuteshop_products product_style=”1″ target=”products” boostrap_bg_items=”2″ boostrap_lg_items=”2″ boostrap_md_items=”3″ boostrap_sm_items=”3″ boostrap_xs_items=”6″ boostrap_ts_items=”6″ owl_margin=”1″ products_custom_id=”kuteshop_custom_css_5dde6233c082c” ids=”” taxonomy=”may-loc-nuoc-ban-cong-nghiep”]
[/kuteshop_tabs][kuteshop_tabs style=”style9″ tab_color=”#dd5a5a” css_animation=”none” ajax_check=”1″ active_section=”0″ tabs_custom_id=”kuteshop_custom_css_5dde62339cb24″ tab_title=”DÂY CHUYỀN TINH KHIẾT” css=”.vc_custom_1569554729278{margin-bottom: 30px !important;}”]
[kuteshop_products product_style=”3″ target=”products” boostrap_bg_items=”3″ boostrap_lg_items=”3″ boostrap_md_items=”4″ boostrap_sm_items=”6″ owl_margin=”1″ products_custom_id=”kuteshop_custom_css_5dde6233c086a” ids=”” taxonomy=”day-chuyen-loc-nuoc-tinh-khiet” css=”.vc_custom_1573719788046{margin-bottom: 20px !important;}”]
[/kuteshop_tabs][kuteshop_tabs style=”style9″ active_section=”0″ tabs_custom_id=”kuteshop_custom_css_5dde62339cb60″ tab_title=”Linh kiện”]
[kuteshop_products product_style=”3″ target=”products” boostrap_bg_items=”3″ boostrap_lg_items=”3″ boostrap_md_items=”4″ boostrap_sm_items=”6″ boostrap_xs_items=”6″ boostrap_ts_items=”6″ products_custom_id=”kuteshop_custom_css_5dde6233c08a7″ taxonomy=”linh-kien-may-loc-nuoc,linh-kien-may-loc-nuoc-cong-nghiep” ids=”” css=”.vc_custom_1573719743079{margin-top: 10px !important;}”]
[/kuteshop_tabs]
Rate this page

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *