lõi lọc jenpec số 3

Hiển thị kết quả duy nhất

  • Lõi lọc Jenpec số 3 - Hoàng Lâm

    Lõi lọc nước RO Jenpec Lõi số 3 – Bông xốp 1 Micromet

    Đã bán: 1

    – Chức năng lõi lọc Jenpec số 03: Loại bỏ các chất hữu cơ độc hại như: Màu, mùi, vị, mỡ không tan trong nước, khử các chất hí gây mùi vị lạ trong nước… – Thời gian thay thế: từ 9  tháng/lần ( tương đương nước cấp đầu vào khoảng 5.200 lít –  10.400 lít) – Dùng lọc cho nguồn nước cứng, hoặc nguồn nước nhiễm đá vôi ( hay nước chứa Ca­­­­­­2+ & Mg2+, nước giếng khoan, giếng khơi )