Lõi lọc nước RO Kangaroo số 7 – Lõi tạo vị

250.000

– Cân bằng PH và ổn định lại vị ngọt tự nhiên cho nước sau qua lọc

– Lõi Tạo Vị Được lắp ngay sau lõi số 06  của Máy lọc nước karofi

– Thời gian thay thế lõi là : 6-12 tháng/lần

Gọi hỗ trợ - tư vấn: 0988495123 - 0941160123
Hoàng lâm hà nội giao hàng nhanh