Lõi lọc nước RO Kangaroo số 7 – Lõi tạo vị

Giá : 250.000

– Cân bằng PH và ổn định lại vị ngọt tự nhiên cho nước sau qua lọc

– Lõi Tạo Vị Được lắp ngay sau lõi số 06  của Máy lọc nước karofi

– Thời gian thay thế lõi là : 6-12 tháng/lần

Hoàng lâm hà nội giao hàng nhanh
Liên hệ chúng tôi
Xin chào! Chúng tôi giúp gì bạn?
Gọi ngay chúng tôi