BẢNG BÁO GIÁ MÁY LỌC NƯỚC KANGAROO

BẢNG BÁO GIÁ MÁY LỌC NƯỚC KANGAROO

Sự phát triển của đô thị, cuộc sống ngày càng tiên tiến và hiện đại hơn.  Nhu cầu về sức khỏe lại càng quan trọng bởi các vấn đề ô nhiếm nguồn nước, ô nhiễm thức ăn, ô nhiễm không khí. Chính vì thế sư hướng sử dụng máy lọc nước ngày càng một tăng cao.

Hoàng Lâm xin gửi tới quý khách hàng báo giá mới nhất dòng máy lọc nước chính hãng kangaroo từ đại lý cấp 1 Hoàng Lâm cập nhật

STT TÊN SẢN PHẨM MÃ SP HẠN SỬ DỤNG ĐƠN GIÁ HÌNH ẢNH
1 Máy lọc nước Kangaroo KG10G4 VTU 10 Lõi LọcChức năng : Máy lọc nước Kangaroo 10 Lõi Lọc KG10G4VTU 20 năm 6,100,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc MÁY LỌC NƯỚC KANGAROO KG10G4 VTU 10 LÕI LỌC
2 Máy lọc nước Kangaroo KG10G4 Không Tủ 10 LõiChức năng : Máy lọc nước Kangaroo KG10G4 Không Tủ 10 Lõi KG10G4 20 năm 5,650,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
3 Máy lọc nước Kangaroo KG09G4 Không Tủ 9 LõiChức năng : Máy lọc nước Kangaroo KG09G4 Không Tủ 9 Lõi KG09G4KV 20 năm 5,100,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
4 Máy lọc nước Kangaroo KG08G4 Không Vỏ 9 Lõi LọcChức năng : Máy lọc nước Kangaroo KG08G4 Không Vỏ 9 Lõi Lọc KG08G4KV 20 năm 4,750,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
5 Máy lọc nước Kangaroo KG06G4 Không Vỏ 8 Lõi LọcChức năng : Máy lọc nước Kangaroo KG06G4 Không Tủ 8 Lõi KG06G4KV 20 năm 4,700,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc Bình
6 Máy lọc nước Kangaroo KG09 7 Lõi Không VỏChức năng : Máy lọc nước Kangaroo KG09 7 Lõi Không Vỏ KG09KV 20 năm 4,050,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
7 Máy lọc nước Kangaroo KG110AKVChức năng : Máy lọc nước 9 cấp lọc Kangaroo KG110AKV 20 năm 5,150,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
8 Máy lọc nước Kangaroo KG8P1KVChức năng : Máy lọc nước Kangaroo 8 cấp lọc KG8P1KV 20 năm 4,650,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
9 Máy lọc nước Kangaroo KG09G4 VTU 9 Lõi LọcChức năng : Máy lọc nước Kangaroo KG09G4 VTU 9 Lõi Lọc KG09G4VTU 20 năm 5,800,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
10 Máy lọc nước Kangaroo KG09 VTU 7 Lõi lọc Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo KG09 VTU 7 Lõi lọc chính hãng KG09VTU 20 năm 4,520,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
11 Máy lọc nước Kangaroo KG06G4 VTU 8 Lõi LọcChức năng : Máy lọc nước Kangaroo KG06G4 VTU 8 Lõi Lọc KG06G4 20 năm 5,150,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
12 Máy lọc nước Kangaroo KG10A3 – 2 Vòi nóng lạnh – 10 lõi lọcChức năng : Máy lọc nước RO 10 cấp lọc- 2vòi – Chức năng nóng lạnh KG10A3 20 năm 7,200,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc Máy lọc nước Kangaroo KG19A3 - 2 vòi chức năng Nóng - RO - Lạnh
13 Máy lọc nước Kangaroo KG08G4 VTU 9 Lõi LọcChức năng : Máy lọc nước Kangaroo KG08G4 VTU 9 Lõi Lọc KG08G4VTU 20 năm 5,650,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
14 Máy lọc nước Kangaroo KG102AKVChức năng : Máy lọc nước Kangaroo 5 cấp lọc KG102AKV Ngưng sản xuất 3,450,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
15 Máy lọc nước Kangaroo KG104AKVChức năng : Máy lọc nước Kangaroo New 2018 7 cấp lọc KG104AKV Ngưng sản xuất 3,850,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 7 lõi không vỏ
16 Máy lọc nước Kangaroo KG108AKVChức năng : Máy lọc nước 8 cấp lọc mới 2018 KG108AKV 10 năm 4,350,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
17 Máy lọc nước Kangaroo KG108AKV- UV Chức năng : Máy lọc nước 8 cấp lọc mới 2018 KG108AKV- UV trên 10 năm 4,950,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
18 Máy lọc nước Kangaroo KG109AKVChức năng : Máy lọc nước 9 cấp lọc Kangaroo KG109AKV 10 năm 4,650,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
19 Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG01G4-KVChức năng : Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ 8 cấp lọc KG01G4-KV 10 năm 5,150,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG02G4KV
20 Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 9 lõi tủ VERTUChức năng : Máy lọc nước 9 lõi lọc Kangaroo KGHIMLAM 20 năm 5,150,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 8 lõi tủ VERTU
21 Máy lọc nước Kangaroo KG102A VERTU 2018Chức năng : Máy lọc nước 5 lõi Kangaroo, có vỏ Vertu KG102A Ngưng sản xuất 4,000,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc Máy lọc nước Kangaroo KG102A VERTU 2018
22 Máy lọc nước Kangaroo KG108H KV – 08 lõi lọc – không tủ KG108H Ngưng sản xuất 4,450,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
23 Máy lọc nước Kangaroo KG104A VTUChức năng : Máy lọc nước 7 lõi lọc, vỏ tủ Vertu mới 2018 KG104A 20 năm 4,400,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc Máy lọc nước Kangaroo KG104A VTU
24 Máy lọc nước Kangaroo KG108H VTU 8 lõi lọcChức năng : Máy lọc nước Kangaroo KG108H VTU 8 lõi lọc KG108H 20 năm 4,900,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc Máy lọc nước Kangaroo KG108H VTU 8 lõi lọc
25 Máy lọc nước Kangaroo KG108A VTUChức năng : Máy lọc nước 8 lõi Kangaroo, Tủ Vertu mới 2018 KG108A 20 năm 4,900,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc Máy lọc nước Kangaroo KG108A VTU
26 Máy lọc nước Kangaroo KG109A VTUChức năng : Máy lọc nước 9 lõi Kangaroo, tủ Vertu mới 2018 KG109A 20 năm 5,050,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc Máy lọc nước Kangaroo KG109A VTU
27 Máy lọc nước Kangaroo KG110A VTUChức năng : Máy lọc nước 9 cấp lọc, Tủ Vertu mới 2018 KG110A 20 năm 5,300,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc may-loc-nuoc-kangaroo-kg110a-vtu
28 Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG123HQChức năng : Máy lọc nước tạo nước kiềm Hydrogen tạo ra nước có nồng độ Hydro pH KG123HQ   38,000,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG123HQ
29 Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG02G4KVChức năng : Máy lọc nước Kangaroo OMEGA không vỏ, 8 cấp lọc KG02G4KV 10 năm 5,350,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG02G4KV
30 Máy lọc nước Kangaroo 32 lít/giờ KG200Chức năng : Máy lọc nước kangaroo 32 lít/giờ KG200 20 năm 12,500,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc Máy lọc nước Kangaroo 65 lít/giờ KG400
31 Máy lọc nước Kangaroo 50 lít/giờ KG300Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo 50 lít/giờ KG300 20 năm 13,500,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc Máy lọc nước Kangaroo 65 lít/giờ KG400
32 Máy lọc nước Kangaroo 65 lít/giờ KG400Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo 65 lít/ KG400 20 năm 15,000,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc Máy lọc nước Kangaroo 65 lít/giờ KG400
33 Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 9 lõi không vỏChức năng : Máy lọc nước không vỏ 9lõi lọc KGHIMLAMKV 20 năm 4,650,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
34 Máy lọc nước Kangaroo Macca KGMC09 9 lõi lọc không vỏChức năng : Máy lọc nước 9 cấp lọc KGMC09KV 20 năm 4,150,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc Máy lọc nước Kangaroo Macca KGMC09 9 lõi lọc không vỏ
35 Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 7 lõi không vỏ KGHIMLAM7KV 20 năm 3,850,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 7 lõi không vỏ
36 Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 8 lõi không vỏ KGHIMLAM8KV 20 năm 4,250,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
37 Máy lọc nước Kangaroo KG09A3 – 2 Vòi nóng lạnh – 9 lõi lọcChức năng : Máy lọc nước 9 lõi lọc với chức năng nóng – lạnh -ro KG09A3 20 năm 6,800,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc Máy lọc nước Kangaroo KG19A3 - 2 vòi chức năng Nóng - RO - Lạnh
38 Máy lọc nước Kangaroo Macca KGMC09 9 lõi lọc VTUChức năng : Máy lọc nước 9 cấp lọcTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KGMC09 20 năm 4,650,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
39 Máy lọc nước Kangaroo KG19A3 – 2 vòi chức năng Nóng – RO – LạnhChức năng : Máy lọc nước Kangaroo chức năng nóng lạnhTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG19A3 20 năm 7,990,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc Máy lọc nước Kangaroo KG19A3 - 2 vòi chức năng Nóng - RO - Lạnh
40 Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 6 lõi tủ VERTU  KGHIMLAM6 20 năm 4,200,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 8 lõi tủ VERTU
41 Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 7 lõi tủ VERTU KGHIMLAM7 20 năm 4,400,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 8 lõi tủ VERTU
42 Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 8 lõi tủ VERTU KGHIMLAM8 20 năm 4,750,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 8 lõi tủ VERTU
43 Máy lọc nước Kangarooo KG2207PChức năng : Máy lọc nước Kangarooo KG2207P 7 lõi lọc KG2207P 20 năm 4,750,000đ Lắp đặt Free tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc Máy lọc nước Kangarooo KG2207P

 

* Ghi chú– Sản phẩm báo giá là sản phẩm chính hãng 100%. Nếu khách hàng phát hiện hàng nhái chúng tôi tặng khách hàng 1.000.000đ/ sản phẩm- Giá trên chưa bao gồm 10% VAT. Khách hàng nếu lấy VAT vui lòng cộng thêm 10%- Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt tại nội thành Hà Nội. Nếu giá trị đơn hàng dưới 255.000đ thì cộng thêm 20.000đ chi phí vận chuyển. Các tỉnh khác vui lòng liên hệ !- Bảng báo giá trên có giá trị trong tháng 10 năm 2019. Giá có thể thay đổi mà không báo trước. Khách lấy nhiều vui lòng liên hệ để nhận báo giá tốt hơn !

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *