lõi lọc geyser ecota

Hiển thị kết quả duy nhất

 • Bộ 3 lõi lọc Geyser Ecota4Geyser Ecota 4 - Lõi Aragon số 1
  Đã bán: 0

  Bộ lõi lọc Nano Geyser Ecotar 4

  Lõi số 1: Lõi lọc Aragon Bio Ecotar New 

  Thời gian: 3 năm

  Lõi số 2: Lõi lọc Nano Geyser Alkaline

  Thời gian: 12 Tháng

  Lõi số 3: Lõi lọc Disruptor

  Thời gian: 2 năm

  Phân phối: Máy Lọc Nước Hoàng lâm

   

  Bộ 3 lõi lọc nước ECOTAR 4

Rate this product