Bộ 3 lõi lọc Geyser Ecota4
Geyser-ecota4–loi-Aragon-so-1
Geyser-ecota4–loi-so-3

Bộ 3 lõi lọc nước ECOTAR 4

2.100.000

Bộ lõi lọc Nano Geyser Ecotar 4

Lõi số 1: Lõi lọc Aragon Bio Ecotar New 

Thời gian: 3 năm

Lõi số 2: Lõi lọc Nano Geyser Alkaline

Thời gian: 12 Tháng

Lõi số 3: Lõi lọc Disruptor

Thời gian: 2 năm

Phân phối: Máy Lọc Nước Hoàng lâm

 

Gọi hỗ trợ - tư vấn: 0988495123 - 0941160123
Hoàng lâm hà nội giao hàng nhanh