Cột lọc nước sinh hoạt, lọc tổng đầu nguồn Composite

(Chưa gồm VAT)

Nhãn hiệu: Composite
2 năm
Miễn phí toàn quốc 100%
Liên doanh
Máy phù hợp với nguồn nước đầu vào là nước máy thành phố, nước giếng khơi, giếng khoan đã qua sơ lọc
2.500.000đ
3.500.000đ
4.500.000đ
5.500.000đ

Hoàng Lâm, Chuyên gia lọc nước 0988495123 Bỏ qua