Lõi lọc nước RO Karofi số 3 – Lõi PP 1 micro

Giá tốt: 80.000

Hoàng Lâm, Chuyên gia lọc nước 0988495123 Giải tán