Máy lọc không ra nước

(Chưa gồm VAT)

  • Máy lọc không ra nước
  • Máy lọc chảy nhiều nước thải
  • Máy bơm không chạy
  • Máy lọc chạy liên tục không ngắt

 Call ngay: 0988495123 – 0941160123

Hoàng Lâm, Chuyên gia lọc nước 0988495123 Bỏ qua