Thay Lõi lọc nước Geyser sô 2 – lõi cation

200.000

» Filter Cartridge
» Màng lọc 100% Hạt trao đổi Cation
» Đường kính ngoài: 61-63mm
» Đường kính trong: 28mm, 30mm
» Độ dài: 10”, 20” ( 250mm – 500mm )
» Nhiệt độ làm việc: 5 – 80oC
Nhãn hiệu: Thay lõi lọc geyser