Lõi lọc nước Geyser số 1 – Lõi than hoạt tính

180.000

– Lõi lọc Than hoạt tính dạng hạt
– Khử kim loại nặng
– Khử mùi vị, khử độc tố